HỌC THUẬT SỐ ĐANG LÀ ĐỊNH HƯỚNG MANG TÍNH THỰC TIỄN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Sáng ngày 29/10/2020, chương trình hội thảo khoa học "Học thuật số: từ lý thuyết đến thực tiễn" do khoa Thư viện - Thông tin học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Quận 1.

image

Tham dự chương trình hội thảo về phía Trường ĐH KHXH&NV có TS. Phạm Tấn Hạ - Phó hiệu trưởng nhà trường, PGS.TS Nguyễn Hồng Sinh - Trưởng khoa Thư viện - Thông tin học, ThS. Mai Thị Kim Khánh – Phó Trưởng phòng Đối ngoại và Quản lý khoa học cùng nhiều nhà nghiên cứu, học viên và sinh viên quan tâm.

image
image

Phát biểu tại hội thảo, TS. Phạm Tấn Hạ cho biết, sự thay đổi của môi trường số có tác động mạnh mẽ đến hoạt động chuyên môn của giới học thuật bao gồm nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên và sinh viên trong các trường đại học. Khái niệm "học thuật số" được hình thành phát triển và đang trở thành một định hướng mang tính thực tiễn trong các cơ sở giáo dục đại học.

"Hội thảo trở thành một điểm đến của tri thức trong nước và là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, giảng dạy, những người làm công tác thực tiễn và hoạch định chính sách trong lĩnh vực Thông tin – Thư viện gặp gỡ, trao đổi, thảo luận và phân tích những vấn đề liên quan đến phát triển học thuật số trong các cơ sở giáo dục, cơ quan thông tin, thư viện." - TS. Phạm Tấn Hạ mong muốn.

image

PGS.TS Nguyễn Hồng Sinh cho biết, mọi hoạt động con người dần trỡ nên gấn liền với các công cụ, kỹ thuật, phương tiện số. Việc sử dụng phương thức số để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giới học thuật gồm nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên cũng đang ngày càng phổ biến.

image

"Trong những năm gần đây, hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu tạ các cơ sở giáo dục của Việt Nam đang có những thay đổi để hội nhập với các quốc gian tiên tiến trên thế giới, do đó vai trò của thư viện trong việc hỗ trợ hoạt động học thuật số cũng dần nhận được sự quan tâm của cộng đồng" - PGS.TS Nguyễn Hồng Sinh nhận định.

Trong kỷ yếu hội thảo, 20 công trình khoa học được xuất bản với 7 nội dung tập trung chính:
(1) Nghiên cứu về học thuật số;
(2) Năng lực tương tác với thông tin trong môi trường số của người sử dụng và chuyên viên TV;
(3) Chương trình đào tạo năng lực thông tin cho người sử dụng;
(4) Phát triển các bộ sưu tập số;
(5) Dịch vụ Thông tin – Thư viện trong môi trường số;
(6) Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học thuật số;
(7) Kinh nghiệm về học thuật số của một số quốc gia trên thế giới.

image
image
image

Nhìn tôi bây giờTại phiên toàn thể, nhiều tham luận đặc sắc đã được trình bày như Tổng quan về nghiên cứu học thuật số - Đánh giá từ góc độ phân tích trắc lượng thư mục (TS. Ninh Thị Kim Thoa), Chuyển đổi dịch vụ thư viện sang môi trường số tại Đại học RMIT (ThS. Đỗ Văn Châu), Triển khai công nghệ số tại thư viện thông minh Đại học Kinh tế TP.HCM (ThS. Hoàng Tuyết Anh), Nhiệm vụ của thư viện đổi với hoạt động dạy học số tại ĐH Kinh tế - Luật (ThS. Trần Thị Hồng Xiêm) và Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sưu tầm và phát huy giá trị tư liệu Hán Nôm (ThS. Vĩnh Quốc Bảo).

LÝ NGUYÊN