NGÀNH HỌC ĐẠI HỌC

HỆ CHÍNH QUY ĐẠI TRÀ

1. VĂN HỌC
MÃ NGÀNH: 7229030

Sinh viên ngành Văn học có thể chọn chương trình giáo dục chuyên ngành Văn học hoặc Hán Nôm. Ngoài khối lượng kiến thức đại cương thuộc khối ngành khoa học xã hội và nhân văn, sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam và tiếng Việt, văn học nước ngoài, chữ Hán Nôm, lý luận và phê bình văn học, sáng tác phê bình sân khấu – điện ảnh, được đào tạo theo hướng kết hợp giữa kiến thức chuyên ngành và kỹ năng ứng dụng...

Chương trình đào tạo ngành Văn học được kiểm định theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) - tổ chức kiểm định uy tín hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.

Cử nhân Văn học có thể: (1) làm công tác giảng dạy và nghiên cứu Văn học ở trường đại học và trung học phổ thông, các viện, trung tâm nghiên cứu; (2) làm phóng viên, biên tập viên ở các cơ quan báo chí và xuất bản; (3) làm công việc văn phòng ở các cơ quan văn hoá, kinh tế; (4) dạy tiếng Việt cho người nước ngoài (5) là người sáng tác nghệ thuật...


2. NGÔN NGỮ HỌC
MÃ NGÀNH: 7229020

Cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ học được trang bị có hệ thống các kiến thức: Kiến thức tổng quát: khối kiến thức giáo dục đại cương thuộc khối ngành khoa học xã hội và nhân văn; Kiến thức cơ bản: các kiến thức Ngôn ngữ học đại cương, Ngữ âm học, Từ vựng học, Ngữ pháp học, Phong cách học, một số kiến thức Văn học, Hán Nôm. Kiến thức chuyên ngành: khối kiến thức chuyên về ngôn ngữ học, Việt ngữ học và văn học. Hiện nay, chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ học được phát triển theo hướng ứng dụng.

Cử nhân Ngôn ngữ học có thể làm việc trong các lĩnh vực như: (1) Giảng dạy và nghiên cứu Ngôn ngữ học, Việt ngữ học ở trường đại học và trung học phổ thông, các viện, trung tâm nghiên cứu; (2) phóng viên, biên tập viên ở các cơ quan báo chí và xuất bản; (3) làm công việc văn phòng ở các cơ quan chính trị xã hội và kinh tế...


3. BÁO CHÍ
MÃ NGÀNH: 7320101

Các sinh viên ngành Báo chí có thể lựa chọn chương trình giáo dục chuyên ngành Truyền thông hoặc Báo chí để theo học. Cử nhân Báo chí có kiến thức sâu về báo chí và truyền thông, về các loại hình báo chí (báo in, phát thanh, truyền hình, báo trực tuyến) và ngành xuất bản cũng như có khả năng nắm vững các kĩ năng, nghiệp vụ báo chí và truyền thông.

Cử nhân Báo chí có thể làm việc ở nhiều cơ quan, tổ chức báo chí, xuất bản và các cơ quan thuộc các lĩnh vực khác nhau, với nhiều vị trí khác nhau: phóng viên, biên tập viên, thông tín viên, bình luận viên, phát thanh viên, người sản xuất chương trình, người dẫn chương trình, chuyên viên quảng cáo, chuyên viên đối ngoại, cộng tác viên; thông tín viên, chuyên viên tổ chức sự kiện, chuyên viên quảng cáo, chuyên viên giao tế cộng đồng (PR), chuyên viên đối ngoại, chuyên viên marketing...; cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu tại các viện, các trường đại học và cao đẳng...


4. LỊCH SỬ
MÃ NGÀNH: 7229010

Sinh viên khoa Lịch sử có thể chọn chương trình giáo dục chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Khảo cổ học. Cử nhân có kiến thức chuyên ngành sâu, kiến thức trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, tư tưởng, giáo dục, chính trị, ngoại giao, lý luận khoa học về các quan điểm, tư tưởng...

Nhìn tôi bây giờCử nhân Lịch sử có thể làm việc trong các lĩnh vực sau: (1) Nghiên cứu ở các cơ quan, viện, trung tâm nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn; (2) giảng dạy lịch sử ở các trường đại học, cao đẳng và phổ thông trung học; (3) công tác ở các cơ quan tuyên giáo, đoàn thể, lực lượng vũ trang, báo chí, đài phát thanh, truyền hình, các cơ quan đối ngoại; (5) tiếp tục học sau đại học trong và ngoài nước...


5. NHÂN HỌC
MÃ NGÀNH: 7310302

Cử nhân ngành Nhân học có kiến thức về lý luận và phương pháp nghiên cứu về lịch sử, lý thuyết và phương pháp của nhân học, chuyên sâu về Kinh tế - Văn hóa – xã hội của các dân tộc ở Việt Nam và khu vực; quá trình đào tạo của khoa Nhân học theo hướng kết hợp tốt giữa kiến thức nền tảng và khả năng thực hành của người học. Khoa chú trọng đào tạo nhiều kỹ năng: Kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào phân tích, xử lý và dự báo các sự kiện liên quan đến xã hội tộc người, đưa ra những giải pháp nhằm phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của các tôc người ở Việt Nam, đặc biệt là Nam Bộ; Kỹ năng quản lý nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống văn hoá tộc người, hoặc tư vấn cho việc hoạch định chính sách của Nhà nước; Kỹ năng làm việc: có khả năng giải quyết công việc độc lập; Kỹ năng xử lý tình huống: giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả và cẩn trọng; Kỹ năng hợp tác: biết phối hợp nhiều cơ quan ban ngành để cùng giải quyết một sự kiện liên quan đến đời sống tộc người...

Cử nhân Nhân học có thể làm việc trong các lĩnh vực: (1) Các cơ quan trung ương và địa phương hoạt động về chính trị, văn hoá – xã hội; các tổ chức phi chính phủ, các hiệp hội...; (2) Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học...; (3) Làm công tác nghiên cứu tại các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; (4) Các cơ quan truyền thông...


6. QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
MÃ NGÀNH: 7810103

Nhìn tôi bây giờCác sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có thể lựa chọn chương trình giáo dục chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch, Quản trị lữ hành hoặc Quản trị Khách sạn - Nhà hàng - Resort. Cử nhân Du lịch có kiến thức sâu về kinh tế, văn hoá, lịch sử Việt Nam và các nước, am hiểu kiến thức chuyên ngành về du lịch-lữ hành, quản trị kinh doanh du lịch và ngoại ngữ phục vụ hoạt động du lịch và khả năng ứng dụng kiến thức và kỹ năng vào hoạt động du lịch. Ngành Du lịch của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM được đánh giá cao bởi đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, nhiều chuyên gia giỏi du lịch hợp tác đào tạo, trình độ sinh viên cao, năng động, đặc biệt là thế mạnh của một ngành trong sự liên kết với hệ sinh thái tri thức khoa học xã hội và nhân văn mà nhà trường là địa chỉ uy tín hàng đầu phía Nam.

Cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có thể làm việc trong các lĩnh vực như: (1) Hướng dẫn viên quốc tế, hướng dẫn viên nội địa hay thuyết minh viên tại các khu du lịch, điểm du lịch; (2) làm việc cho các dự án phát triển du lịch, các doanh nghiệp du lịch; (3) làm việc trong lĩnh vực lữ hành: thiết kế và phát triển sản phẩm lữ hành, điều hành tour, hoạch định chiến lược marketing và kinh doanh lữ hành tại các công ty du lịch; (4) Làm việc cho các cơ quan, viện nghiên cứu phát triển và quản lý du lịch; (5) Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Nhiều cựu sinh viên của ngành khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch...


7. LƯU TRỮ HỌC
MÃ NGÀNH: 7320303

Nhìn tôi bây giờSinh viên ngành Lưu trữ học sẽ được học những kiến thức cơ sở ngành, lịch sử tổ chức các cơ quan nhà nước ở Việt Nam, hành chính công và những vấn đề về cải cách thủ tục hành chính tại Việt Nam; về quản trị học, quản trị nguồn nhân sự trong văn phòng, kỹ năng giao tiếp trong quản lý và thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý; kỹ năng tổ chức sự kiện, quan hệ công chúng, viết thông cáo báo chí, tổ chức các cuộc họp...; nắm vững kiến thức về Quản trị văn phòng, văn bản, công tác văn thư và văn thư học,... Vận dụng thành thạo các nghiệp vụ trong hoạt động lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, Chi cục Văn thư và Lưu trữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và lưu trữ của các cơ quan. Một thế mạnh khác của sinh viên ngành Lưu trữ học là chương trình đào tạo giúp sinh viên trở thành người làm công tác văn phòng chuyên nghiệp trong tương lai.

Cử nhân chuyên ngành Lưu trữ học có thể làm việc tại văn phòng các cơ quan nhà nước, các tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây là ngành có nhu cầu xã hội cao, nhất là trong các doanh nghiệp, tập đoàn lớn.


8. VĂN HÓA HỌC
MÃ NGÀNH: 7229040

Nhìn tôi bây giờCác cử nhân ngành Văn hóa học có kiến thức cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu về văn hoá; các thành tố bộ phận và các bình diện của văn hoá; văn hoá tộc người, lịch sử văn hoá, địa văn hoá; văn hoá thế giới, văn hoá khu vực, văn hoá Việt Nam, văn hoá vùng; các lĩnh vực văn hoá học ứng dụng...Người học có thể ứng dụng kiến thức đã học trong việc đảm nhiệm các nhiệm vụ khác nhau trong các cơ quan quản lý văn hóa, cơ quan truyền thông, du lịch, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, phim ảnh...

Cử nhân Văn hoá học có thể làm việc trong những lĩnh vực: (1) Nghiên cứu văn hoá tại các viện hoặc trung tâm nghiên cứu; (2) Giảng dạy văn hoá học tại các trường đại học, cao đẳng, các trường nghiệp vụ về văn hoá – thông tin, chính trị - hành chính, các trường nghiệp vụ của các tổ chức xã hội (thanh niên, công đoàn); (3) Quản lý nghiệp vụ tại các tổ chức, cơ quan thuộc ngành văn hoá – thông tin – du lịch; (4) Làm việc tốt trong những ngành nghề đòi hỏi các tri thức sâu về văn hoá học như báo chí, truyền thông, xuất bản, dịch vụ...


9. CÔNG TÁC XÃ HỘI
MÃ NGÀNH: 7760101

Nhìn tôi bây giờCác cử nhân ngành Công tác xã hội có kiến thức chuyên sâu về công tác xã hội với cá nhân và nhóm, an sinh xã hội, sức khoẻ cộng đồng, chính sách phát triển cộng động, công tác xã hội với trẻ em, người già, người tàn tật, nhóm cá nhân dễ bị tổn thương...được đào tạo các kỹ năng như: kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng giải quyết xung đột; kỹ năng tham vấn; kỹ năng ra quyết định; kỹ năng tạo nguồn lực; kỹ năng xây dựng và quản lý dự án liên quan đến ngành Công tác xã hội. Điểm nổi bật của sinh viên Công tác xã hội là kỹ năng thực hành và thái độ tốt trong công việc, khả năng thích nghi với nhiều môi trường xã hội khác nhau.

Chương trình đào tạo ngành Công tác Xã hội được kiểm định theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) - tổ chức kiểm định uy tín hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.

Cử nhân Công tác xã hội có thể làm các công việc như: (1) Nhân viên xã hội tại các cơ sở xã hội điều phối viên chương trình, dự án; (2) làm việc tại các bệnh viện, trung tâm, nhà mở…; (3) các dịch vụ xã hội: tư vấn, kiểm huấn; (4) làm việc tại các cơ quan, đoàn thể, lĩnh vực công tác như các tổ chức phi chính phủ (NGOs) trong và ngoài nước, các công ty, xí nghiệp, bệnh viện, ngành lao động – thương binh và Xã hội, các tổ chức đoàn thể; (5) Giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, các viện, trung tâm nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, các trung tâm đào tạo, kiểm huấn công tác xã hội...


10. GIÁO DỤC HỌC
MÃ NGÀNH: 7140101

Khoa Giáo dục đào tạo những cán bộ giáo dục, cán bộ nghiên cứu và giảng dạy có chất lượng cao về khoa học giáo dục, đồng thời có thể phục vụ nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội. Các sinh viên ngành Giáo dục học có thể chọn chương trình giáo dục chuyên ngành Tâm lý giáo dục hoặc Quản lý giáo dục. Cử nhân được trang bị các kỹ năng cần thiết trong việc quản lý các cơ sở giáo dục, nắm bắt tâm lý, năng lực sư phạm, kiến thức nền tảng của khoa học giáo dục và khoa học tâm lý, kỹ năng thực tiễn về xây dựng kế hoạch giáo dục, tư duy logic và ứng dụng sáng tạo lý thuyết giáo dục vào thực tiễn...

Năm 2018, Chương trình đào tạo ngành Giáo dục học được kiểm định theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) - tổ chức kiểm định uy tín hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.

Cử nhân Giáo dục học có thể làm việc ở nhiều vai trò khác nhau trong các cơ sở giáo dục, các cơ sở tư vấn về giáo dục, tư vấn tâm lý học đường, các cơ quan quản lý giáo dục...Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng của các cơ sở giáo dục ở các thành phố lớn đang cao.


11. TRIẾT HỌC
MÃ NGÀNH: 7229001

Khoa Triết học đào tạo trình độ cử nhân khoa học về triết học giúp sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản của ngành, nhất là về các tư tưởng, các học thuyết triết học thế giới và của Việt Nam trong từng giai đoạn phát triển. Các sinh viên ngành Triết học có thể chọn chương trình giáo dục chuyên ngành Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tôn giáo học hoặc Khoa học chính trị để theo học. Khoa Triết học là địa chỉ uy tín hàng đầu phía Nam trong việc đào tạo các chuyên ngành triết học, là nơi cung cấp nhiều lãnh đạo ưu tú trong hệ thống chính trị của đất nước.

Nhìn tôi bây giờCử nhân có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các lĩnh vực trong chuyên ngành. Cử nhân Triết học có thể: (1) giảng dạy, nghiên cứu trong các trường đại học, cao đẳng các viện nghiên cứu, các trường đào tạo cán bộ...; (2) làm việc trong các tổ chức Đảng, đoàn thể, chính quyền, tổ chức xã hội nghề nghiệp...


12. THÔNG TIN - THƯ VIỆN
MÃ NGÀNH: 7320201

Nhìn tôi bây giờKhoa Thư viện - Thông tin học, Trường ĐHKHXH&NV là trung tâm cung ứng nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho các hoạt động thu thập, tổ chức, quản lý, lưu trữ và khai thác thông tin của mọi loại hình cơ quan/tổ chức trong xã hội; góp phần xây dựng và triển khai các chuẩn nghiệp vụ của hoạt động thư viện, thông tin, tư liệu tại Việt Nam.

Nhìn tôi bây giờCử nhân ngành Thông tin - Thư viện có kiến thức về truyền thông trong hoạt động quản trị thông tin và quản trị mạng, vận hành các công nghệ quản trị mạng nội bộ và quản lý website cũng như thực hành các kỹ năng nghề nghiệp như tổ chức và cung cấp thông tin, tạo lập và quản lý các sản phẩm, dịch vụ thông tin điện tử,...

Cử nhân ngành Thông tin - Thư viện có thể làm việc trong: (1) Các cơ quan phụ trách công tác thông tin - truyền thông của nhà nước và khu vực tư nhân; (2) làm việc trong các đơn vị xuất bản, phát hành sách, báo, tạp chí...; (3) Các thư viện và các đơn vị xây dựng, cung cấp dịch vụ phát triển thư viện; (4) Phụ trách quản trị hệ thống thông tin các đơn vị; (5) Các doanh nghiệp có liên quan đến mảng công nghệ thông tin...


13. ĐỊA LÝ HỌC
MÃ NGÀNH: 7310501

Nhìn tôi bây giờCác sinh viên ngành Địa lý học có thể lựa chọn chương trình giáo dục Địa lý môi trường, Địa lý kinh tế - phát triển bền vững, Địa lý dân số - xã hội hoặc Bản đồ - Viễn thám - GIS. Cử nhân Địa lý có kiến thức sâu về chuyên ngành và các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng ứng dụng kiến thức chuyên môn vào thực tế công việc trong nhiều lĩnh vực: môi trường, kinh tế, dân số, bản đồ...

Cử nhân Địa lý học có thể làm việc trong các lĩnh vực như: (1) Giảng dạy, nghiên cứu địa lý và các vấn đề địa lý kinh tế; (2) Làm việc trong các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan phụ trách các vấn đề kinh tế, dân số, phát triển xã hội, cơ quan đo đạc bản dồ, tài nguyên môi trường; (3) Nhiều cử nhân địa lý cũng đang làm việc cho các công ty du lịch, các đơn vị tư vấn phát triển…


14. XÃ HỘI HỌC
MÃ NGÀNH: 7310301

Nhìn tôi bây giờChương trình đào tạo ngành Xã hội học nhằm trang bị những kiến thức đại cương trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức chuyên ngành xã hội học, phương pháp nghiên cứu xã hội học, kỹ thuật thu thập thông tin. Các cử nhân ngành Xã hội học có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về phát triển cộng đồng, an sinh xã hội, quản lý xã hội, giới và phát triển giới, truyền thông đại chúng, quản lý dự án, đô thị, nông thôn, kinh tế… Đây là ngành có nhu cầu tuyển dụng cao trong giai đoạn hiện nay.

Cử nhân Xã hội học có thể làm việc trong các lĩnh vực: (1) Hoạt động nghiên cứu tại các viện, các trung tâm nghiên cứu, các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội; (2) Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp ; (3) Làm công tác quản lý, tư vấn cho các tổ chức kinh tế, xã hội, các nhà máy, xí nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nha; (4) Tham gia công tác xã hội trong các cơ quan hoặc các tổ chức, đoàn thể; (5) Làm việc trong lĩnh vực quản trị nhân sự, quản trị hành chính, truyền thông, marketing, tư vấn dịch vụ, quản trị kinh doanh...


15. ĐÔNG PHƯƠNG HỌC
MÃ NGÀNH: 7310608

Các sinh viên ngành Đông Phương học có thể lựa chọn chương trình giáo dục Trung Quốc học, Úc học, Thái Lan học, Indonesia học, Ấn Độ học hoặc Ả Rập học. Cử nhân có kiến thức đại cương về khoa học xã hội và nhân văn của các quốc gia phương Đông theo chuyên ngành, kiến thức chuyên sâu nghiên cứu về con người, đất nước, lịch sử, địa lý, văn hoá, kinh tế xã hội, chính trị, đối ngoại, đào tạo để vận dụng ngôn ngữ các quốc gia một cách lưu loát và toàn diện trong giao tiếp và phiên dịch.... Ngoài ra, khoa luôn duy trì, củng cố và mở rộng hợp tác thường xuyên và có hiệu quả với Tổng lãnh sự quán các nước Ấn Độ, Indonesia, Kuwait, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Úc, Trung Quốc và Văn phòng Giao lưu Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc; với các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu, các cá nhân và đơn vị phi chính phủ, doanh nghiệp nước ngoài.

Nhìn tôi bây giờCử nhân Đông Phương học có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau: (1) làm việc cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong các lĩnh vực: kinh tế, văn hoá, đối ngoại, giáo dục,...; (2) làm công tác giảng dạy và biên phiên dịch ngôn ngữ Trung Quốc, Anh, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Ả rập; (3) làm việc trong các đơn vị truyền thông, tổ chức sự kiện...


16. TÂM LÝ HỌC
MÃ NGÀNH: 7310401

Nhìn tôi bây giờCác cử nhân ngành Tâm lý học có kiến thức tổng quát về khoa học tâm lý và kiến thức chuyên môn về tư vấn tâm lý, tâm lý trị liệu, về hành vi và khoa học liên quan đến con người và ứng dụng để xử lý các vấn đề, tình huống về tâm lý con người, về quản trị nhân sự. Ngoài ra, cử nhân còn được trang bị và củng cố các kỹ năng sống, kỹ năng xây dựng và vận dụng các bài trắc nghiệm, quan trắc về tâm lý con người, kỹ năng nghiên cứu, tư vấn và giảng dạy về tâm lý học, làm việc trong các ngành nghề như: nhân sự, marketing... Sinh viên ngành Tâm lý học có thể chọn chuyên ngành Tâm lý học tham vấn - Trị liệu hoặc Tâm lý học Tổ chức - Nhân sự để theo học.

Nhìn tôi bây giờCử nhân Tâm lý học có thể làm việc trong các lĩnh vực: (1) Nghiên cứu khoa học tâm lý tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ quan hoạch định chính sách – chiến lược, cơ quan điều tra tâm lý tội phạm, bộ phận nghiên cứu tâm lý khách hàng cho các công ty; (2) Ứng dụng thực hành tâm lý như tư vấn tâm lý trên các phương tiện truyền thông, tại các trung tâm tư vấn, trường học, các tổ chức lao động; trợ lý chuyên môn trị liệu tâm lý, tâm lý lâm sàng tại các bệnh viện, bệnh viện tâm thần, bệnh viện nhi đồng, các trung tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần, trung tâm dưỡng lão, trung tâm nuôi dưỡng giáo dục trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và các trường chuyên biệt...; (3) Tư vấn cho lãnh đạo về các vấn đề nhân sự, tổ chức lao động và nghiên cứu tâm lý, tư vấn tâm lý khách hàng tại các tổ chức lao động và các công ty; (4) Giảng dạy Tâm lý học tại các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, các trường dạy nghề; (5) Làm việc trong bộ phận marketing, tư vấn, tổ chức sự kiện,...


17. ĐÔ THỊ HỌC
MÃ NGÀNH: 7580112

Cử nhân Đô thị học được đào tạo kiến thức và các kỹ năng thực hành: Đọc và hiểu thuật ngữ chuyên ngành;có kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin; có khả năng làm việc độc lập, biết thiết kế và tổ chức triển khai dự án vừa và nhỏ, biết thương thuyết và đàm phán; có năng lực làm việc nhóm và huy động nguồn lực cho dự án; có kỹ năng giao tiếp, soạn thảo văn bản, nghiên cứu khoa học định tính và định lượng, phân tích và bình luận các tình huống văn hoá – xã hội; có khả năng xây dựng, đánh giá và thẩm định dự án ở các cấp độ khác nhau…

Nhìn tôi bây giờCử nhân Đô thị học đảm nhiệm các vai trò: (1) Tư vấn, điều phối, thiết kế chính sách; quản lý đơn vị đô thị chức năng; xây dựng, thẩm định và đánh giá dự án; (2) giảng dạy và nghiên cứu ở các trường đại học, viện nghiên cứu và các nhiệm vụ khác liên quan đến lĩnh vực phát triển đô thị; (3) làm việc trong cơ quan công quyền ở các cấp khác nhau, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước nước, tư nhân và nước ngoài, tổ chức phát triển quốc tế, tổ chức phi chính phủ quốc tế và địa phương; (4) quản lý, kinh doanh, tư vấn bất động sản, tòa nhà tại các đô thị...


18. NHẬT BẢN HỌC
MÃ NGÀNH: 7310613

Các cử nhân ngành Nhật Bản học có kiến thức từ đại cương về khoa học xã hội và nhân văn đến nghiên cứu chuyên sâu về con người, đất nước, lịch sử, địa lý, văn hoá, kinh tế xã hội, chính trị, đối ngoại, của quốc gia Nhật Bản, được đào tạo để vận dụng ngôn ngữ một cách lưu loát và toàn diện trong giao tiếp. Khoa Nhật Bản học là đơn vị uy tín và có bề dày truyền thống về đào tạo Nhật Bản học và nghiên cứu các vấn đề về Nhật Bản. Với vị thế là một khoa trực thuộc Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, khoa nhận được rất nhiều học bổng cho sinh viên hàng năm. Đồng thời, có nhiều chương trình liên kết quốc tế để đưa sinh viên đến trao đổi văn hóa và ngôn ngữ ở Nhật Bản.

Cử nhân Nhật Bản học có thể làm việc trong các lĩnh vực: (1) làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ của Nhật Bản, và những cơ quan có sử dụng tiếng Nhật ở Việt Nam hoặc ở nước sở tại (với các vị trí biên phiên dịch, trợ lý hoặc thư ký,….), và các cơ quan thông tấn, báo chí; (2) giảng dạy, nghiên cứu về Nhật Bản tại các trường đại học, cao đẳng, viện/trung tâm nghiên cứu; (3) Hướng dẫn viên du lịch...


19. HÀN QUỐC HỌC
MÃ NGÀNH: 7310614

Chương trình đào tạo cử nhân của Khoa Hàn Quốc học nhằm mục tiêu đào tạo các cử nhân Hàn Quốc học có hiểu biết phong phú, có kiến thức đa dạng về các lĩnh vực văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử, kinh tế, xã hội, chính trị, địa lý… của đất nước Hàn Quốc. Cử nhân tốt nghiệp sẽ đạt trình độ TOPIK 4 của kỳ thi Năng Lực Tiếng Hàn, có khả năng giao tiếp xã hội và giao tiếp trong công sở bằng tiếng Hàn, có khả năng vận dụng nguồn tư liệu, tư duy và giao tiếp tốt bằng tiếng Hàn.

Nhìn tôi bây giờCử nhân Hàn Quốc học có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí: (1) làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ của Hàn Quốc, và những cơ quan có sử dụng tiếng Hàn ở Việt Nam hoặc ở nước sở tại (với các vị trí biên phiên dịch, trợ lý hoặc thư ký,….), và các cơ quan thông tấn, báo chí; (2) giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, viện/trung tâm nghiên cứu; (3) hướng dẫn viên du lịch...Nhiều sinh viên du học, làm việc tại Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp.


20. QUAN HỆ QUỐC TẾ
MÃ NGÀNH: 7310206

Cử nhân Quan hệ Quốc tế có kiến thức về các chuyên ngành, có nền tảng về lịch sử, chính trị, kinh tế, ngoại giao với các nước trên thế giới, công pháp quốc tế, học nhiều kỹ năng và nghiệp vụ đàm phán, giao tiếp đối ngoại, tổ chức sự kiện, quan hệ công chúng,...và các kỹ năng sống cần thiết cho quá trình làm việc ở nhiều môi trường khác nhau. Sinh viên Quan hệ Quốc tế được đánh giá cao bởi kiến thức chuyên sâu và kỹ năng tốt. Chương trình đào tạo ngành Quan hệ Quốc tế được kiểm định theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) - tổ chức kiểm định uy tín hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.

Nhìn tôi bây giờCử nhân Quan hệ quốc tế có thể làm việc trong các lĩnh vực, vị trí, công việc như: (1) Các vụ, đơn vị phụ trách hoạt động ngoại giao, đối ngoại của nhà nước và khu vực tư nhân; (2) làm việc trong lĩnh vực truyền thông, quan hệ công chúng, tổ chức sự kiện, tài chính, ngân hàng; (3) làm việc cho các quỹ đầu tư; các tổ chức quốc tế,...; (4) nghiên cứu – giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, viện, trung tâm nghiên cứu...


21. NGÔN NGỮ ANH
MÃ NGÀNH: 7220201

Các sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh có thể lựa chọn chương trình giáo dục chuyên ngành Văn hóa - Văn học, Biên phiên dịch hoặc Ngữ học - Giảng dạy. Cử nhân có kiến thức về lịch sử văn học Anh - Mỹ qua các thời kì, tìm hiểu về các vấn đề văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị tại Anh - Mỹ, được đào tạo để vận dụng ngôn ngữ một cách lưu loát trong giao tiếp và phiên dịch, có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh, làm việc trong các cơ quan của chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế... Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh được kiểm định theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) - tổ chức kiểm định uy tín hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.

Nhìn tôi bây giờCử nhân Ngôn ngữ Anh có thể làm việc trong các lĩnh vực như: (1) Các cơ quan, đơn vị chính trị và kinh tế có sử dụng tiếng Anh như các nhà xuất bản, cơ quan truyền thông trong nước và tại các nước nói tiếng Anh, các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế; các công ty, văn phòng của nước ngoài trong lĩnh vực du lịch, hướng dẫn viên hoặc các cơ quan, công ty, xí nghiệp trong nước có sử dụng tiếng Anh; (2) Làm việc tại các cơ quan nghiên cứu, đào tạo như các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, trường tiểu học quốc tế; các trung tâm ngoại ngữ; các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trong và ngoài nước có sử dụng tiếng Anh; các viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; (3) làm thông dịch viên...


22. NGÔN NGỮ NGA
MÃ NGÀNH: 7220202

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Nga sẽ học song song hai ngôn ngữ: tiếng Nga và tiếng Anh. Cử nhân ngành Ngôn ngữ Nga được đào tạo để sử dụng tiếng Nga trôi chảy trong giao tiếp, trong các lĩnh vực biên-phiên dịch, thương mại, du lịch; được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về văn hóa, văn học Nga, lịch sử-địa lý, dịch thuật, tiếng Nga thương mại và du lịch, … Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Nga được cấp bằng cử nhân tiếng Nga và có trình độ tiếng Anh tương đương với bậc cao đẳng.

Nhìn tôi bây giờCử nhân ngành Ngôn ngữ Nga có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí công việc sau: (1) Biên/phiên dịch cho các cơ quan ngọai giao, các tổ chức kinh tế, văn hoá, các cơ quan thông tấn báo chí; (2) Du lịch: Hướng dẫn viên du lịch, tổ chức, điều hành hoạt động du lịch, lễ tân, khu nghỉ mát, khu du lịch; (3) Nghiên cứu ngôn ngữ Nga, văn hóa, lịch sử Nga và những vấn đề khu vực học, quốc tế học dựa trên nền tảng ngôn ngữ và văn hóa Nga; (4) Giảng dạy tiếng Nga tại các trường đại học, cao đẳng, phổ thông và các trung tâm ngoại ngữ. Sinh viên tốt nghiệp bậc cử nhân có thể tiếp tục theo học bậc thạc sĩ tại khoa.


23. NGÔN NGỮ PHÁP
MÃ NGÀNH: 7220203

Các cử nhân ngành Ngôn ngữ Pháp có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngôn ngữ học, lý thuyết dịch và văn học Pháp, tìm hiểu về văn hóa, văn minh, các dòng tư tưởng, tình hình kinh tế, chính trị Pháp, được đào tạo để vận dụng ngôn ngữ một cách lưu loát và toàn diện trong giao tiếp và phiên dịch, có khả năng nghiên cứu và giảng dạy về ngôn ngữ. Ngoài ra, khoa Ngữ Văn Pháp cung cấp cho sinh viên một nền tảng kiến thức văn hoá, giúp sinh viên phát triển những khả năng diễn đạt, phân tích-phê bình, kỹ năng tổng hợp trong lĩnh vực Pháp ngữ.

Cử nhân Ngữ văn Pháp có thể làm tốt công việc thuộc các lĩnh vực: (1) Đối ngoại: các cơ quan ngoại giao như Sở Ngoại vụ, các Tổng lãnh sự quán, văn phòng ngoại giao; các tổ chức quốc tế hay phi chính phủ có sử dụng tiếng Pháp như AUF, DEP; các tổ chức hữu nghị; (2) Kinh doanh: các khách sạn, các cơ sở du lịch, các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, nước ngoài, các công ty dịch thuật, các cơ quan thông tấn, báo chí; (3) Nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học thổ thong, viện, trung tâm nghiên cứu, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tư vấn du học.


24. NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
MÃ NGÀNH: 7220204

Các cử nhân ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về đất nước và con người Trung Quốc, kiến thức chuyên ngành ngôn ngữ và văn học Trung Quốc. Sinh viên Khoa Ngữ văn Trung Quốc sau khi ra trường, hiện đang làm việc ở nhiều lĩnh vực thuộc nhiều ngành nghề trong xã hội, tiêu biểu như các cơ quan ngoại giao; Các cơ quan thông tấn – báo chí; Giảng dạy trong các trường đại học, các trường đào tạo ngôn ngữ Trung Quốc; Các đơn vị kinh tế như các công ty, xí nghiệp, ngân hàng trong và ngoài nước.

Nhìn tôi bây giờCử nhân Ngữ văn Trung Quốc có thể làm việc trong các lĩnh vực như: (1) Cán bộ ngoại giao trong các cơ quan ngoại giao; (2) Thông dịch, phiên dịch; (3) Giảng dạy tiếng Trung tại các trường đại học, cao đẳng...; (4) Trợ lý các dự án hợp tác quốc tế, các văn phòng đại diện nước ngoài có sử dụng tiếng Trung...


25. NGÔN NGỮ ĐỨC
MÃ NGÀNH: 7220205

Sinh viên ngành Ngữ văn Đức được trang bị có hệ thống các kiến thức: kiến thức giáo dục đại cương bậc đại học khối ngành khoa học nhân văn và khoa học xã hội và hành vi; kiến thức tiếng Đức giao tiếp bậc trung cấp (tương ứng với trình độ C1 theo Tiêu chuẩn đánh giá trình độ ngoại ngữ của Cộng đồng chung châu Âu GER); kiến thức nền tảng về ngôn ngữ Đức và văn hóa các nước nói tiếng Đức, cụ thể là các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học Đức, văn chương Đức, biên phiên dịch Đức-Việt/Việt-Đức, và văn hóa - văn minh Đức-Áo-Thụy Sĩ; kiến thức chuyên ngữ tiếng Đức thông dụng ở một trong các lĩnh vực nghề nghiệp: kinh tế thương mại, du lịch, giáo dục...

Cử nhân Ngữ văn Đức có thể làm việc trong các lĩnh vực: (1) Lĩnh vực kinh tế thương mại: thư ký; trợ lý ngôn ngữ; nhân viên văn phòng, phụ trách giao dịch thư tín, lễ tân; ... cho các công ty, nhà máy, xí nghiệp của Đức, Áo, Thụy sĩ hoặc các công ty đa quốc gia, nhà nước, tư nhân có đối tác, khách hàng từ Đức, Áo, Thụy sĩ; (2) Lĩnh vực du lịch: hướng dẫn viên du lịch; nhân viên văn phòng du lịch phụ trách về tổ chức, lên kế hoạch chương trình du lịch; nhân viên phụ trách lễ tân, bộ phận chăm sóc khách hàng của khách sạn, nhà hàng, ... có đối tượng khách hàng là người Đức, Áo, Thụy Sĩ; (3) Lĩnh vực giáo dục: giảng dạy và nghiên cứu tiếng Đức tại các trường đại học, phổ thông, các trung tâm ngoại ngữ, các viện nghiên cứu …; (4) Các lĩnh vực, vị trí công tác khác: biên phiên dịch; công tác tại các cơ quan ngoại giao, văn phòng đại diện, tổ chức quốc tế cần nhân lực biết tiếng Đức...


26. NGÔN NGỮ TÂY BAN NHA
MÃ NGÀNH: 7220206

Nhìn tôi bây giờCử nhân Ngữ văn Tây Ban Nha có kiến thức cơ bản về khoa học nhân văn, kiến thức ngôn ngữ học của tiếng Tây Ban Nha, văn học của Tây Ban Nha cũng như của các nước nói tiếng Tây Ban Nha, kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa… của các nước nói tiếng Tây Ban Nha, nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội đối với những ngành nghề cần sử dụng tiếng Tây Ban Nha (ngoại giao, dịch thuật, truyền thông, kinh tế, ngoại thương…), kiến thức liên ngành...

Cử nhân Ngữ văn Tây Ban Nha có thể làm tốt công việc thuộc các lĩnh vực và vị trí sau đây: (1) Biên phiên dịch tiếng Tây Ban Nha; (2) Hướng dẫn viên du lịch; (3) Công tác văn phòng tại các tổ chức phát triển quốc tế, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và phi chính phủ địa phương có giao dịch với đối tác là các công ty Tây Ban Nha; các công ty trong nước, ngoài nước và các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân có giao dịch với đối tác là các công ty Tây Ban Nha; (4) Giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, trung học, viện và trung tâm nghiên cứu, trung tâm ngoại ngữ...


27. NGÔN NGỮ ITALIA
MÃ NGÀNH: 7220208

Cử nhân Ngữ văn Ý được cung cấp những kiến thức chung về khoa học nhân văn, khoa học xã hội,…và kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ Ý, văn học Ý, về kinh tế, xã hội, chính trị, văn hoá, truyền thông…

Nhìn tôi bây giờCử nhân Ngữ văn Ý có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau: (1) Biên phiên dịch hoặc công tác tại các cơ quan ngoại giao; các tổ chức quốc tế hay phi chính phủ, các tổ chức hữu nghị có sử dụng tiếng Ý, các công ty dịch thuật, các cơ quan thông tấn, báo chí; (2) Công tác kinh doanh tại các khách sạn, cơ sở du lịch; (3) Nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, viện/trung tâm nghiên cứu, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tư vấn du học...


28. TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
MÃ NGÀNH: 7320104

Nhìn tôi bây giờSinh viên tốt nghiệp ngành Truyền thông đa phương tiện có thể: Vận dụng các kiến thức nền tảng về xã hội, lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa liên quan và kiến thức chuyên ngành truyền thông vào công việc; Có tư duy tổng quát, tư duy sáng tạo, có ý thức đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội, chủ động trong giải quyết vấn đề và làm chủ những phẩm chất cá nhân và phẩm chất nghề nghiệp cần có của một người làm việc trong lĩnh vực truyền thông hiện đại; Giao tiếp hiệu quả trong đời sống xã hội, làm việc hiệu quả trong nhóm sản xuất và trong môi trường nghề truyền thông; Phát triển năng lực hình thành và quản trị ý tưởng truyền thông, thiết kế kế hoạch và hoạt động truyền thông, tổ chức thực hiện và điều hành các kế hoạch và hoạt động sản xuất, phát hành sản phẩm truyền thông.

Cử nhân Truyền thông đa phương tiện có thể làm việc trong các công ty truyền thông chuyên nghiệp, các cơ quan báo chí, các công ty tổ chức sự kiện, các kênh truyền hình...


29. QUẢN LÝ THÔNG TIN
MÃ NGÀNH: 7320205

Nhìn tôi bây giờNgành Quản lý thông tin (QLTT) là ngành đào tạo cho xã hội đội ngũ lao động có hiểu biết giao thoa giữa các lĩnh vực thông tin, công nghệ thông tin và truyền thông để có thể thiết lập và quản lý hệ thống lưu giữ và cung cấp thông tin hỗ trợ cho quá trình vận hành và ra quyết định trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Đào tạo các cử nhân có kiến thức toàn diện và hệ thống về môi trường thông tin cũng như hoạt động QLTT trong các cơ quan, tổ chức khác nhau; có kỹ năng chuyên nghiệp về QLTT và tri thức; có đạo đức và trách nhiệm của người làm nghề nghiệp thông tin; có năng lực giao tiếp xã hội và khả năng thích ứng với môi trường làm việc đa dạng, sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp và trong công tác chuyên môn.

Sinh viên tốt nghiệp ngành QLTT có thể làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp với các vị trí sau: Nhân viên phân tích dữ liệu (marketing, nhân sự, khách hàng, kinh doanh); Nhân viên quản lý dữ liệu; Nhân viên quản trị tài liệu; Nhân viên hành chính tổng vụ; Nhân viên quản lý hợp đồng; Nhân viên quản trị dịch vụ; Nhân viên tư vấn thông tin kinh doanh; Nhân viên điều tra thu thập dữ liệu, phân tích nghiên cứu thị trường; Nhân sự quản lý dự án; Nhân viên quản trị mạng; Nhân viên quản trị nội dung website.

Cử nhân tốt nghiệp ngành QLTT cũng có thể học tiếp các bậc cao hơn để làm công tác giảng dạy và nghiên cứu về QLTT tại các CSĐT đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục đào tạo Việt Nam.HỆ CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO

05 NGÀNH: BÁO CHÍ, QUAN HỆ QUỐC TẾ, NGÔN NGỮ ANH, NHẬT BẢN HỌC, QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

Chương trình đào tạo Cử nhân Chất lượng cao theo học phí tương ứng (CLC) là chương trình trọng điểm của Trường ĐHKHXH&NV và ĐHQG TP.HCM, trong chiến lược phát triển và nâng cao Chất lượng giáo dục đại học đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

Nhìn tôi bây giờSinh viên hệ đào tạo CLC được học tập theo chương trình đào tạo chất lượng cao và sử dụng cơ sở vật chất riêng của hệ đào tạo này theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Nhìn tôi bây giờSinh viên hệ CLC khi tốt nghiệp ngoài các chuẩn về kiến thức, kỹ năng, thái độ của ngành đã học, còn đạt chuẩn ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của ngành nghề.NGÀNH HỌC - ĐƠN VỊ

  • Mã Trường: QSX
  • Hệ chính quy đại trà: 29 ngành đào tạo
  • Hệ chính quy chất lượng cao: 05 ngành đào tạo