TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQG-HCM

KHÁM PHÁ CHUỖI HỌC TẬP KỸ NĂNG MỀM


  • Kỹ năng mềm - yếu tố tạo nên sự nổi bật
    Không chỉ cần thiết cho cuộc sống, kỹ năng mềm còn là tiêu chí mà các nhà tuyển dụng rất quan tâm.
  • Học kỹ năng nào?
    kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giải quyết tình huống, kỹ năng thiết lập quan hệ xã hội, kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân,...
  • Môi trường rèn luyện hiện đại
    Với chiến lược phát triển bền vững và toàn diện, Trường đã đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, tiện nghi phục vụ quá trình học tập và sinh hoạt của sinh viên.