KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

ĐẠT CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Nhìn tôi bây giờLễ Công bố quyết định và Trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho các trường đại học thành viên ĐHQG-HCM do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) và Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục ĐHQG Hà Nội tổ chức tại Hội trường Nhà điều hành ĐHQG-HCM.

image

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dụcGIỚI THIỆU

  • Tên tiếng Việt: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tên tiếng Anh: University of Social Sciences and Humanities – Viet Nam National University Ho Chi Minh City
  • Tên viết tắt tiếng Việt: Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
  • Tên viết tắt tiếng Anh: VNUHCM - USSH
  • Cơ quan chủ quản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Loại hình trường: Công lập
  • Giá trị cốt lõi: Sáng tạo - Dẫn dắt - Trách nhiệm
  • Triết lý giáo dục: Giáo dục toàn diện - Khai phóng - Đa văn hóa