TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQG-HCM

HỌC BỔNG


Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên.
Khen thưởng sinh viên.
Chế độ chính sách cho sinh viên.
Chế độ ưu đãi.
Miễn giảm học phí.
Học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập.
Hỗ trợ học phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số.HỌC PHÍ


1. Cử nhân hệ đại trà: 184.000 đồng/ tín chỉ.
2. Cử nhân tài năng: Miễn học phí.
3. Cử nhân hệ chất lượng cao: 36.000.000 đồng/ năm học.
4. Cử nhân hệ văn bằng hai: 325.000 đồng/ tín chỉ.
5. Cử nhân hệ vừa làm vừa học: 235.000 đồng/ tín chỉ.
6. Cử nhân hệ liên thông: 294.000 đồng/ tín chỉ.
7. Cao học (người Việt Nam): 403.000 đồng/ tín chỉ.
8. Cao học (người Nước ngoài): 1.750.000 đồng/ tín chỉ.
9. Nghiên cứu sinh (người Nước ngoài): 16.750.000 đồng/ năm học.
10. Nghiên cứu sinh (người Nước ngoài): 38.500.000 đồng/ năm học.
11. Sinh viên quốc tế: 1.200.000 đồng/ tín chỉ.


Download sổ tay sinh viên.TUYỂN SINH

  • Tên tiếng Việt: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tên tiếng Anh: University of Social Sciences and Humanities – Viet Nam National University Ho Chi Minh City
  • Tên viết tắt tiếng Việt: Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
  • Tên viết tắt tiếng Anh: VNUHCM - USSH
  • Cơ quan chủ quản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Loại hình trường: Công lập
  • Giá trị cốt lõi: Sáng tạo - Dẫn dắt - Trách nhiệm
  • Triết lý giáo dục: Giáo dục toàn diện - Khai phóng - Đa văn hóa