TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQG-HCM

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA


  • Hoạt động Đoàn – Hội
    Sinh viên có cơ hội học hỏi và hoàn thiện bản thân cũng như có những đóng góp nhất định cho xã hội trong quá trình học tập, rèn luyện kỹ năng cần thiết của đoàn viên sinh viên thông qua các hoạt động Đoàn - Hội.
  • image
  • Hoạt động Thể thao - Giải trí
    Các hoạt động Thể thao và Giải trí tại Trường không những khuyến khích bạn xây dựng cho mình một lối sống lành mạnh mà còn tạo điều kiện để bạn phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, lãnh đạo và tạo dựng thêm các mối quan hệ.
  • Câu lạc bộ sinh viên
    Ngoài giảng đường đại học, Câu lạc bộ chính là nơi mà các sinh viên có thể tìm đến để hiểu thêm về giá trị của bản thân và mở rộng thêm mối quan hệ cộng đồng, cơ hội gặp gỡ những người cùng sở thích, đam mê và nâng cao chất lượng cuộc sống trong môi trường đại học.