GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SÁNG TẠO - DẪN DẮT - TRÁCH NHIỆM

image

Giá trị cốt lõi của Trường ĐH KHXH & NV, ĐHQG TP.HCMGIỚI THIỆU

  • Làm mới tri thức và sáng tạo tri thức mới, phát huy tinh thần khai phóng.
  • Đổi mới và cải tiến không ngừng trong mọi hoạt động.
  • Định hướng và dẫn dắt cộng đồng, xã hội phát triển hài hòa, bền vững.
  • Tiên phong, chủ động vượt qua thử thách.
  • Có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc những cam kết về chất lượng đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.
  • Có trách nhiệm bảo tồn và tiếp biến những giá trị nhân văn của dân tộc và thế giới.