ĐƠN VỊ

KHOA - BỘ MÔN

1. BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG
2. CÔNG TÁC XÃ HỘI
3. DU LỊCH
4. ĐỊA LÝ
5. ĐÔ THỊ HỌC
6. ĐÔNG PHƯƠNG HỌC


9. LỊCH SỬ
10. LƯU TRỮ HỌC - QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
11. NGÔN NGỮ HỌC
12. NGỮ VĂN ANH
13. NGỮ VĂN ĐỨC
14. NGỮ VĂN NGA
15. NGỮ VĂN PHÁP
16. NGỮ VĂN TÂY BAN NHA
17. NGỮ VĂN TRUNG QUỐC
18. NGỮ VĂN Ý
19. NHÂN HỌC
20. NHẬT BẢN HỌC
21. QUAN HỆ QUỐC TẾ
22. TÂM LÝ HỌC
23. THƯ VIỆN - THÔNG TIN HỌC
24. TRIẾT HỌC
25. VĂN HÓA HỌC


28. XÃ HỘI HỌCPHÒNG - BAN

1. PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP
2. PHÒNG TỔ CHỨC - CÁN BỘ
3. PHÒNG ĐỐI NGOẠI VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC
4. PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
5. PHÒNG ĐÀO TẠO
6. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
7. PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
8. PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ
9. PHÒNG SAU ĐẠI HỌC
10. PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ - SỞ HỮU TRÍ TUỆ
11. PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
12. CƠ SỞ THỦ ĐỨCNhìn tôi bây giờTRUNG TÂM - CÔNG TY

1. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHOA HỌC VÀ DU LỊCH VĂN KHOA
2. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
3. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
4. TRUNG TÂM HÀN QUỐC HỌC
5. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH QUỐC GIA
6. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BIỂN VÀ ĐẢO
7. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ
8. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU THÁI LAN
9. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO ĐẠO ĐỨC
10. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC

12. TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
13. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - SAEMAUL UNDONG
14. TRUNG TÂM TIN HỌC
15. TRUNG TÂM TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

17. BẢO TÀNG LỊCH SỬ - VĂN HÓANhìn tôi bây giờĐẢNG - ĐOÀN THỂ - THƯ VIỆN - CỰU SINH VIÊN

1. ĐẢNG ỦY
2. CÔNG ĐOÀN

4. HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
5. THƯ VIỆN
6. CỰU SINH VIÊNNGÀNH HỌC

  • Tên tiếng Việt: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tên tiếng Anh: University of Social Sciences and Humanities – Viet Nam National University Ho Chi Minh City
  • Tên viết tắt tiếng Việt: Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
  • Tên viết tắt tiếng Anh: VNUHCM - USSH
  • Cơ quan chủ quản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Loại hình trường: Công lập
  • Giá trị cốt lõi: Sáng tạo - Dẫn dắt - Trách nhiệm
  • Triết lý giáo dục: Giáo dục toàn diện - Khai phóng - Đa văn hóa