CƠ SỞ VẬT CHẤT

TRƯỜNG CÓ HAI CƠ SỞ


Cơ sở: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
Cơ sở: Linh Trung, Thủ Đức
GIỚI THIỆU

  • Cơ sở: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM, rộng 1,2 ha.
  • Cơ sở: Linh Trung, Thủ Đức, rộng trên 23 ha.