BÁO CÁO 3 CÔNG KHAI

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI

Nhìn tôi bây giờThực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM báo cáo ba công khai năm học 2018 - 2019.

- Cam kết chất lượng giáo dục
- Công khai chất lượng giáo dục thực tế
- Cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo
- Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
- Công khai tài chính
- Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp



Nhìn tôi bây giờThực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM báo cáo ba công khai năm học 2019 - 2020.

- Cam kết chất lượng giáo dục
- Công khai chất lượng giáo dục thực tế
- Cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo
- Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu và dài hạn
- Công khai tài chính
- Đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020



GIỚI THIỆU