BAN GIÁM HIỆU

NHIỆM KỲ 2017 - 2022


image

PGS. TS. NGÔ THỊ PHƯƠNG LAN
PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
HIỆU TRƯỞNG
Chịu trách nhiệm chung toàn bộ hoạt động của Nhà trường và trực tiếp phụ trách công tác tổ chức - cán bộ, hành chính, hợp tác quốc tế, thanh tra pháp chế, truyền thông và tổ chức sự kiện.


image

TS. PHAN THANH ĐỊNH
PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phụ trách công tác kế hoạch tài chính và cơ sở vật chất.


image

TS. PHẠM TẤN HẠ
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phụ trách công tác đào tạo đại học, sau đại học và đảm bảo chất lượng.


image

TS. LÊ HOÀNG DŨNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phụ trách công tác chính trị, công tác sinh viên, quản lý khoa học và quốc tế hóa chương trình đào tạo.GIỚI THIỆU

  • Tên tiếng Việt: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tên tiếng Anh: University of Social Sciences and Humanities – Viet Nam National University Ho Chi Minh City
  • Tên viết tắt tiếng Việt: Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
  • Tên viết tắt tiếng Anh: VNUHCM - USSH
  • Cơ quan chủ quản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Loại hình trường: Công lập
  • Giá trị cốt lõi: Sáng tạo - Dẫn dắt - Trách nhiệm
  • Triết lý giáo dục: Giáo dục toàn diện - Khai phóng - Đa văn hóa